Do you remember revolution

a documentary by LOREDANA BIANCONI 

Belgium 1997 / 116 minutes

In Italy, in the mid-1970s, Adriana, Barbara, Nadia and Susanna were 20 years old when they decided to join the armed struggle and leave behind their social life and their families in order to make the revolution the centre and the aim of their existence. Today they reappear, after many years in prison, and they try, each of them, to recount their own experiences. They speak about the political reasons which initially sustained them, the conflicts, the doubts, and the moments of being torn apart, which marked out their lives as women caught up in the vortex of war. A course of events which ended in the condemnation of the armed struggle and the pain of the lives that were destroyed – their victims’ lives and their own.

– Loredana Bianconi

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Y7SLVoFxFNo


DO YOU REMEMBER REVOLUTION_web (Kopie)

“Italija, sredi sedemdesetih: Adriana, Barbara, Nadia in Susanna so stare dvajset let, ko se
pridružijo oboroženemu gibanju. Odrekle so se družabnemu življenju in družinam in se posvetile revoluciji, ki je postala središčna točka in smisel njihovega življenja. Danes, po mnogih letih zaporniškega življenja, poskuša vsaka zase ponovno pretehtati svoje izkušnje.Pripovedujejo o političnih razlogih, ki so jim sledile, o konfliktih, dvomih in uničujočih trenutkih, ki so zaznamovali njihovo življenje, ujeto v vrtincu vojne. Razvoj dogodkov je pripeljal do dokončne obsodbe oboroženega boja in povzročil bolečine ob uničenih življenjih – tako žrtev kot njihovih lastnih.”

– Loredana Bianconi

loredanabianconi.2

Advertisements