Luksuz presents

Rogumentary meets Luksuz (Kopie)

ROGUMENTARY MEETS LUKSUZ

On Wednesday, 20.12. at 20 h Rogumentary will host a movie night
of short films from Luksuz  production from Krško.
We will watch 8 short documentaries from 2003 until today with
English subtitles. The screening includes snacks, drinks and a debate.

FILMS
Občinski svetnik,  5’16” (2003)
Jabolčne migracije, 10’12” (2009)
Domoljub, 4’56” (2009) 
The Invisibles, 9’50” (2011)
Lenča Ferenščak, 7’30” (2013)
Pri našem delu, 8’13” (2013)
Food anarchy,  8’10” (2014) 
Brez žice, 4′ (2016)

Join us!

Luksuz production is a video production of the Society of allies for soft landing (DZMP), which was created as a reaction to “the apathy of cultural events for youngsters and general insensitivity for distress of other people”. With their action they offer practical film education to young people and contribute to the recognition of independent film. A number of awarded films was made under their mentorship. On FSF (Slovene Film Festival) in 2003 they also received the Vesna Award for special achievements.

http://www.luksuz.si/

luksuz_igor_hofbauer.jpg

V sredo, 20.12, bodo v Rogumentary potekale projekcije kratkih filmov Luksuz
produkcije iz Krškega. Ogledali si bomo 9 kratkih dokumentarnih filmov od leta
2003 pa do danes z angleškimi podnapisi. V ogled so vključeni prigrizki, pijača in debata.

Vabljeni!

Luksuz produkcija je video producija Društva Zaveznikov Mehkega Pristanka (DZMP), ki je nastalo “kot odziv na pomanjkanje kulturnega dogajanja za mlade in splošno neobčutljivost za stisko drugih”. S svojim delovanjem nudijo mladim
praktično filmsko izobrazbo ter prispevajo k uveljavljanu neodvisnega filma.
Pod njihovim menstorstvom je nastalo že veliko nagrajenih filmov,

2013 so na FSF prejeli tudi Vesno za posebne dosežke.

http://www.luksuz.si/

Advertisements